Fotogalerie

Přístřešek připomínající pedagogické působení Eduarda Štorcha jsme poprvé stavěli v době covidové v roce 2021. Byla to v rámci územního plánování využití této části města připomínka, že zde před dnešní všepohlcující zástavbou bývalo bohaté využití pro Pražany a zároveň apel, že by to málo co ještě zbylo, mělo být v maximální míře zachováno. Lidé z okolí tuto aktivitu velmi kvitovali a probíhala zde různá setkání, děti z okolí si tu hráli, rodiny se zastavovaly při procházkách. V letošním roce k této formě nabízíme i částečný návrat k původní myšlence, tedy výuku v přírodě a přírodou.

Přejít nahoru