Provozní řád

Učebna byla postavena pro využívání širokou veřejností, školními třídami a organizovanými skupinami. Vítány jsou zejména skupinové programy s environmentálním zaměřením, tedy především ochrany a poznávání přírody, programy dětských skupin, ale také například různé workshopy, cestovatelské přednášky a podobně. Aktivity by v žádném případě neměly rušit okolí.

Rezervace termínů

Aby nedocházelo konfliktu termínů je nezbytné plánovanou akci nahlásit koordinátorce projektu Míše Zemkové (tel.: 603 193 669, e-mail: misa.zemkova@seznam.cz) a domluvit s ní podrobnosti. Nahlášené a potvrzené akce mají přednost před nenahlášenými. Prosíme všechny zájemce o využití učebny o ohleduplnost. Seznam nahlášených akcí je průběžně aktualizován na stránkách www.detskafarma.cz

Nakládání s odpady

V místě není osazen odpadkový koš, a proto je nezbytné veškeré odpadly odnést s sebou (včetně nedopalků cigaret, korunkových zátek, papírků od bonbónů…). Nejbližší stanoviště kontejnerů na tříděný odpad – viz mapka (bod 2).

Veřejné toalety

jsou k dispozici u dětského hřiště  (Dětské hřiště u Českých loděnic) – viz mapka (bod 1). Na hřišti je k dispozici též pitná voda (pítko).

Kam hlásit případné poškození

Pokud zjistíte, že došlo k poškození nebo odcizení některé z částí učebny, prosíme o kontaktování na e-mail: misa.zemkova@seznam.cz. U drobných problémů prosíme o pomoc v místě (např. spadlá cedule, uvolněné lano od plachty apod.).

Přejít nahoru