Rozvrh

Učebna byla postavena pro využívání širokou veřejností, školními třídami a organizovanými skupinami. Vítány jsou zejména skupinové programy se environmentálním zaměřením, tedy především ochrany a poznávání přírody, programy dětských skupin, ale také například různé workshopy, cestovatelské přednášky a podobně.

Aktivity by v žádném případě neměly rušit okolí.

Rezervace termínů

Aby nedocházelo ke konfliktu termínů je nezbytné plánovanou akci nahlásit Míše Zemkové, tel.: 603 193 669, e-mail: misa.zemkova@seznam.cz a domluvit s ní podrobnosti. Nahlášené a potvrzené akce mají přednost před nenahlášenými. Prosíme všechny zájemce o využití učebny o ohleduplnost.

Exkurze pro školy

Nabízíme motivační exkurze pro školy, při které se návštěvníci seznámí se zajímavou historií místa,  s osobností Eduarda Štorcha a na místě si budou moct ozkoušet ukázku vyučování venku. Cílem této exkurze je ukázat, jak funguje venkovní vyučování v praxi a inspirovat případné zájemce k pravidelnému využívání učebny a venkovního prostředí k pedagogickým aktivitám.

Nabídka programů:

1. Cvičíme s obratlovci (Propojení předmětů zoologie, lidské tělo a tělocvik – vznik opěrného systému obratlovců, zdravá stavba lidské páteře, poruchy držení těla. Součástí je fyzioterapeutické cvičení, které lze provádět i jako třídní zdravotní rituál.)

2. Šutry jsou boží! (Aneb geologie všemi smysly. Žáci se na vzorcích různých typů hornin seznámí se základními geologickými procesy, k rozpoznávání „geologických příběhů“ nám může pomoci nejen zrak, ale i hmat, čich či sluch. Součástí programu je bádání v terénu na blízkém Libeňském profilu na opačné straně Rokytky.)

3. Lovy beze zbraní – rostliny

4. Lovy beze zbraní – živočichové

(Žáci mají za úkol fyzicky spočítat případně vyfotit viditelné druhy rostlin či živočichů v okolí, uvědomit si význam diverzity organismů, odhadnout předběžně počty druhů a pak je porovnat s nalezenými počty, zkusit si spočítat základní statistickou charakteristiku – průměr (pro starší od 3. třídy výše), pokusit se organismy roztřídit a zamyslet se nad tím, jak vznikají systémy živých organismů, starší se mohou zamyslet nad pojmem druhu.)

5. Strom vypráví (Žáci zkoumají ve skupinkách letokruhy tří průřezů z jednoho stromu – propojí se nám postupně ekologie a fungování biosféry s dendrologií a dendrochronologií, použijeme matematiku a nakonec se zamyslíme nad nedávnou i dávnější historií a co o ní stromy můžou vyprávět.)

6. Hodina dětské literatury (Proč se pustil E. Štorch do psaní knih, co četli  naši prarodiče a co čteme my. Jaké knihy přetrvávají století?)

7. Živý zeměpis (Žáci modelují pod vedením lektora na zemi zvětšenou mapu -dle výběru tř. učitele Prahu nebo ČR.)

Programy lze absolvovat v časech 8:30 – 10:00, 10:30 – 12:00, kapacita programu je jedna třída (max. 30 osob). Všechny programy přizpůsobujeme na míru aktuálnímu věku dětí. Program je hrazen MČ Praha 8 (školy mimo Prahu 8 si mohou objednat program v ceně 50Kč na osobu). V případě, že žádný z vypsaných termínů nevyhovuje, je možná individuální dohoda alternativního termínu.

Kontakt pro objednání programu: Michaela Zemková, misa.zemkova@seznam.cz, 603 193 669


Akce pro veřejnost

ČERVEN 2024

13.6. 18:00 – 19:30 RUMIŠTNÍ POETICKÁ PROCHÁZKA – ROZVĚŠOVÁNÍ BÁSNÍ JAKUBA DEMLA NA ROSTLINY (Komentovaná procházka pro veřejnost)

Básník Jakub Deml sepsal ve sbírce Moji přátelé (1913) provolání k různým rostlinám. Většina básní je věnována běžným, prakticky všudypřítomným smětištním kvítkům, které nalézáme na Rohanském ostrově, ale taky na opuštěných pláccích, náspech železnic a mezi dlažebními kostkami. V červnu přichází čas, kdy ožívají a z šedavých smetišť se stávají kvetoucí botanické zahrádky. Společně v prostoru Rohanského ostrova rozvěsíme Demlovy básně přímo na rostliny, ke kterým básník promlouvá.

Průběh akce: Společná příprava visaček s básněmi a následné rozvěšování v terénu ostrova. Půjdeme směrem od Dětské farmy po cyklostezce směrem ke k Přístavu 186 00.

Cestou navštívíme i zajímavý biotop- spontánně vzniklý mokřad vedle cyklostezky, který je nyní ohrožen přeložkou horkovodu, ale naštěstí je vůle jej zachovat a zachránit alespoň jeho část, která je v bezprostřední blízkosti stavby.

K akci se lze připojit i se spožděním. Naleznete nás případně v prostoru mezi Dětskou farmou a Přístavem 186 00 🙂

Předpokládané zakončení: do 19:30 v Přístavu 18600.


Přejít nahoru