Rozvrh

Učebna byla postavena pro využívání širokou veřejností, školními třídami a organizovanými skupinami. Vítány jsou zejména skupinové programy se environmentálním zaměřením, tedy především ochrany a poznávání přírody, programy dětských skupin, ale také například různé workshopy, cestovatelské přednášky a podobně.

Aktivity by v žádném případě neměly rušit okolí.

Rezervace termínů

Aby nedocházelo konfliktu termínů je nezbytné plánovanou akci nahlásit Míše Zemkové, tel.: 603 193 669, e-mail: misa.zemkova@seznam.cz a domluvit s ní podrobnosti. Nahlášené a potvrzené akce mají přednost před nenahlášenými. Prosíme všechny zájemce o využití učebny o ohleduplnost.

Exkurze pro školy

Nabízíme motivační exkurzi pro školy, při které se návštěvníci seznámí se zajímavou historií místa,  s osobností Eduarda Štorcha a na místě si budou moct ozkoušet ukázku vyučování venku. Cílem této exkurze je ukázat, jak funguje venkovní vyučování v praxi a inspirovat případné zájemce k pravidelnému využívání učebny a venkovního prostředí k pedagogickým aktivitám.

Termíny nejbližších exkurzí pro školy:

10. května

11. května

16. května

25. května

5. června

Tyto dny lze absolvovat exkurzi v časech 8:30 – 10:00, 10:30 – 12:00, kapacita programu je jedna třída (max. 30 osob). Program je hrazen MČ Praha 8 (školy mimo Prahu 8 si mohou objednat program v ceně 30Kč na osobu). V případě, že žádný z vypsaných termínů nevyhovuje, je možná individuální dohoda alternativního termínu.

Kontakt pro objednání programu: Michaela Zemková, misa.zemkova@seznam.cz, 603 193 669


Akce pro veřejnost

ČERVEN

Čtvrtek 8. 6. 17:00, sraz před vchodem Libeňského hřbitova, ul. Na Korábě 322/1. Cíl a zakončení procházky 19:00 – veřejná učebna Dětská farma na Libeňském ostrově (u soutoku Rokytky a Vltavy, levý břeh řeky)

PO STOPÁCH ZAPOMENUTÉHO LIBEŇSKÉHO MAMUTA – Komentované procházky pro veřejnost:

Vycházka je koncipována pro rodiny s dětmi, kromě výkladu pro dospělé proběhnou paralelně i aktivity, kterých se mohou zúčastnit děti, jako kreslení mamuta na chodník či poznávací hříčky během cesty a hledání pokladu. Průvodce vycházkou Michaela Zemková, (Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze)


Středa 14. 6. 17:00 – 19:00  Veřejná venkovní učebna Dětská farma a její nejbližší okolí

JAK VYUČOVAL V PŘÍRODĚ EDUARD ŠTORCH – NOVĚ VYBUDOVANÁ VENKOVNÍ UČEBNA A PŘIPOMÍNKA VÝZNAMNÉHO  PEDAGOGA  A SPISOVATELE

Program je koncipován pro rodiny s dětmi. Průvodce vycházkou Michaela Zemková, (Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze)


Rezervace učebny

ZÁŘÍ

12.9. 9:00-12:00, ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8 – Karlín

ČERVEN

5.6. 8:30- 10:00, ZŠ Dolákova 3.A, Praha, neveřejné

KVĚTEN

26.5. 9:00 – 11:30, ZŠ Smysluplná škola Pernerova, 1.F., neveřejné

25.5. od 8:30. ZŠ Bohumila Hrabala 5D, Praha, neveřejné

23.5. 13:00-14:30, ZŠ Bohumila Hrabala 5E Praha, neveřejné

DUBEN

17.4. 8-16 hod. Gymnázium Přírodní škola Praha 7, výuka v přírodě, neveřejné

Přejít nahoru