Poděkování

Děkujeme:

Městské části Praha 8 – Odboru kultury, sportu, mládeže a památkové péče za patronaci projektu

Lesům hl. města Prahy za věnování kulatiny pro stavbu

Magistrátu hl. m. Prahy za výpůjčku pozemku

Lektorům a dobrovolníkům za vytvoření živého komunitního prostoru

Všem, kteří dávají tomuto místu smysluplné využití

Přejít nahoru