Exkurze pro školy

Od 10.května 2023 nabízíme motivační exkurze pro školy, při kterých se návštěvníci seznámí se zajímavou historií místa,  s osobností Eduarda Štorcha a na místě si budou moci vyzkoušet ukázku vyučování venku. Cílem této exkurze je ukázat, jak funguje venkovní vyučování v praxi a inspirovat případné zájemce k pravidelnému využívání učebny a venkovního prostředí k pedagogickým aktivitám.

Termíny nejbližších exkurzí pro školy:

10. 5. 

11. 5

16.5.

25. 5.

5. 6.

Tyto dny lze absolvovat exkurzi v časech 8:30 – 10:00, 10:30 – 12:00, kapacita programu je jedna třída (max. 30 osob). Program je hrazen MČ Praha 8 (školy mimo Prahu 8 si mohou objednat program v ceně 30Kč na osobu). V případě, že žádný z vypsaných termínů nevyhovuje, je možná individuální dohoda alternativního termínu.

Kontakt pro objednání programu: Michaela Zemková, misa.zemkova@seznam.cz, 603 193 669

Přejít nahoru