Jak jsme stavěli Štorchovu jídelnu

V sobotu 1.dubna 2023 jsme se pustili do díla. Na Libeňském ostrově v Praze pod našima rukama vyrostla opět „Štorchova jídelna“, která bude až do konce listopadu sloužit jako venkovní učebna s krytým (pod celtou cca 12 míst) i otevřeným prostorem k sezení s kapacitou cca 30 osob.

Stavbu jsme postavili svépomocí se členy oddílu. Nejprve jsme vybudovali velký přístřešek pro ukrytí materiálu a nářadí před deštěm, který byl každou chvíli na spadnutí (déšť, nikoliv ten přístřešek!) Naštěstí se nám ohlašované průtrže mračen vyhnuly. Maximum prací jsme se snažili dělat tradičními nástroji, aby kluci nejvíce potrénovali práci s pilou a sekerou. I když hlášky – „Milane, už chci cítit vůni benzínu“ nebyly s přibývajícím časem ojedinělé a unavené pohledy sklouzávaly k odložené motorové pile.

Na oběd nám připravila Žlutá družina čtyři druhy pomazánek. Po osmi hodinách práce jsme ukončili přednáškou o Eduardu Štorchovi a tím zahájili provoz tohoto unikátního stánku, kde kromě oficiálních akcí najdou uplatnění i různá sousedská setkání, zastavení kolemjdoucích, připraveny budou i náměty „zahrajte si“ nebo „co v okolí žije a roste“. Z odvedené práce máme opravdu radost.

Milan

Přejít nahoru