PO STOPÁCH ZAPOMENUTÉHO LIBEŇSKÉHO MAMUTA

Čtvrtek 8. 6. 17:00: Komentovaná procházka pro veřejnost. Sraz před vchodem Libeňského hřbitova, ul. Na Korábě 322/1

Cíl a zakončení procházky 19:00 – veřejná učebna Dětská farma na libeňském ostrově (u soutoku Rokytky a Vltavy, levý břeh řeky)

Vycházka je koncipována pro rodiny s dětmi, kromě výkladu pro dospělé proběhnou paralelně i aktivity, kterých se mohou zúčastnit děti, jako kreslení mamuta na chodník či poznávací hříčky během cesty a hledání pokladu.

Eduard Štorch (1878 – 1956) je veřejnosti známý především jako spisovatel a autor dobrodružných příběhů s tématikou pravěku. Méně se již ví, že jeho motivace k psaní byla primárně pedagogická. Jako učitel a skautský vedoucí vedl své svěřence k přirozenému učení se pomocí zážitků a práce venku. Jako amatérský archeolog se svými žáky objevil v Libni desítky archeologických a paleontologických nálezů. Nejzajímavějším nálezem byl patrně mamut nalezený pří výkopu v ulici Na Korábě. Výkop musel být zasypán a Štorch se svými dětskými pomocníky doslova pobral, co mohl. Mamut je však kdesi pod vozovkou dodnes. Naší vycházku zahájíme právě zde, poblíž neviditelného chobotnatce ukrytého neznámo kde pod dlažbou. Pokračovat pak budeme s připomínkou dalších archeologických a pedagogických aktivit Eduarda Štorcha dolů po Korábských schodech přes Košinku a Thomayerovy sady až k nově vybudované venkovní učebně Dětská farma připomínající původní Štorchův projekt „školy v přírodě“, který nedaleko tohoto místa (na tzv. Staré plavbě) realizoval v letech 1926 – 1934.

Průvodce vycházkou Michaela Zemková, (Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Přejít nahoru